Zagreb kao otvoreni i uključivi grad

Zagovaranje

Za Interkulturni društveni centar/Info-knjižica

By: Platforma Upgrade

Saznajte više o Platformi Upgrade,  njenom nastanku, organizacijama koje stoje iza ove inicijative, civilno-javnom partnerstvu, interkulturnom društvenom centru kao i o interkulturalnosti.

Advocacy document/Status 2020

By: Platforma Upgrade

This document has been created to present advocacy efforts done by the Platform itself and its member organizations in the past four years, and to outline both external and internal circumstances in which the platform operates today. Besides the current circumstances and the assessment of the past period, the document also states the Platform’s advocacy demands addressed at decision makers on local and national level.

Zagovarački dokument/Stanje stvari 2020.

Piše: Platforma Upgrade

Dokument je nastao kao iskaz potrebe platforme Upgrade za prikazivanjem zagovaračkih napora platforme i njenih članica u posljednje četiri godine. Osim pregleda trenutačnih okolnosti i ocjene proteklog razdoblja, dokument donosi zagovaračke zahtjeve platforme upućene donositeljima odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Mapiranje

Do kvalitetnijeg raspolaganja prostornim resursima

Piše: Antonija Komazlić

Od početka razvoja civilne scene u Zagrebu jedno od ključnih pitanja je ono osiguravanja prostora za djelovanje udruga, klubova i inicijativa.

Potencijal preskočenih prostora

Piše: Antun Sevšek

U Zagrebu je u posljednjih petnaestak godina regeneriran ili obnovljen, parafrazirajući eufemizme za uspješno realizirane investicije u brownfielde, velik broj “preskočenih” prostora.

Kronika jednog propadanja

Piše: Lidija Knežević

Što gradska uprava namjerava učiniti s velikim i atraktivnim prostorom bivše vojne bolnice u Vlaškoj 87 i dalje ostaje potpuno nepoznato.

Između privatnog, javnog i neodređenog

Piše: Lidija Knežević

Od 2008. do 2013. godine ulična i dvorišna zgrada bivše Vojne bolnice Zagreb zjape prazne, a od tada – uz tek povremena i privremena događanja – nije donesen konkretan plan njene namjene.

Upravljanje prostornim resursima za pozitivne društvene promjene

Piše: Ana Abramović

Polazeći od ideje uspostavljanja novih demokratskih praksi, socijalne uključenosti i gospodarskog razvitka, nove mogućnosti društvenog razvoja zanimaju nas u aktualnom kontekstu gradova koji potiču propadanje i privatizaciju svojih prostornih resursa nasuprot zalaganju za pravo pristupa tim resursima i razvijanju modela njihovim zajedničkim upravljanjem.

Primjeri društveno-kulturnih centara

Piše: Ana Abramović

Do stvaranja novih prostora zajedničke društvenosti dolazimo kroz konceptualiziranje modela novih društveno-kulturnih centara te brojne napore koji se posljednjih godina ulažu u pronalaženje održive financijske infrastrukture za izgradnju takvih centara u postojećim, ali i napuštenim i devastiranim objektima vojne i industrijske baštine.

Video materijali