[OTKAZANO] Interkulturni simpozij: Korak dalje – prema uključivoj kulturi

Savez udruga Operacija Grad vas poziva na Interkulturni simpozij Korak dalje – prema uključivoj kulturi koji se 19. i 20. ožujka 2020. održava u Pogonu Jedinstvo (Trnjanska struklga 34). Pored panel rasprava na kojima će se kroz programske i strukturne aspekte promišljati mogućnost uspostave novog, Interkulturnog društvenog centra, simpozij uključuje i šarolik popratni kulturni program koji se, osim u Jedinstvu, odvija i u književnom klubu Booksa.

Program simpozija

četvrtak, 19. ožujka
Diskurzivni segment – Velika dvorana Pogona Jedinstvo

11:00 – 12:30 Panel: U potrazi za interkulturnim društvenim centrom

Konferencija Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru, održana u listopadu 2016. godine u staroj vojnoj bolnici u Vlaškoj, uspjela je trodnevnim opsežnim diskurzivnim i kulturnim programom, insceniranim u relevantnom gradskom prostornom resursu, simulirati sinergijske i programske potencijale nove generacije društveno kulturnih centara. Sabrane pod konceptualnom kapom zagovaranja osnivanja Interkulturnog društvenog centra u Zagrebu (IDC), sastavnice programskih područja ljudskih prava, nezavisne kulture, solidarne ekonomije i ekologije predstavljene su prvi puta povezane unutar jedinstvenog koncepta nekog novog tipa institucije te valorizirane u odnosu na niz srodnih europskih primjera dobrih praksi.
Nepune četiri godine nakon ovog događaja koji je opsegom i artikulacijom i dalje reper u promišljanju daljnjeg razvoja modela IDC-a, otvara se potreba promišljanja trenutnog horizonta nastavka ovog tipa zagovaranja. Namjera panela je sagledati intencije konferencije unutar trenutnih prilika financiranja, kako obnove i uređenja infrastrukture za ovaj tip programa, tako i provođenja ovog tipa programa, a u kontekstu sve nesigurnijih i sve rjeđih prilika za osiguravanje adekvatne prostorne infrastrukture za nove prostore društvenih inovacija.

sudjeluju: Luka Antić (Okus doma), Cvijeta Bišćević (Parkticipacija), Dražen Šimleša (ZMAG), Mirela Travar (SU Operacija grad), Iva Zenzerović Šloser (CMS),
moderator: Antun Sevšek

12:30 – 13:00 Izložba maski s radionice “Pokretna lica – interaktivnost materijala”

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse u suradnji s udrugom Radiona.org / Zagreb Makerspace u prosincu 2019. organizirao je trodnevnu radionicu pod nazivom Pokretna lica – interaktivnost materijala koja je za cilj imala povezivanje maker/hacker kulture s novim praksama hibridnih umjetnosti. Polaznici radionice kroz rad na instalacijama svladali su osnove mehatronike, robotike i elektronike, a njihove interaktivne kreacije imate priliku vidjeti u sklopu konferencije.

13:00 – 13:30 Pauza i zakuska

13:30 – 15:00 Panel: Promišljanje novih okvira financiranja

Primicanjem kraju provedbe programa financiranja Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi otvaraju se pitanja promišljanja sljedećih ciklusa podrški unutar Europskog socijalnog fonda. Iskustva provođenja i administracije projekata s jedne strane i sagledavanje stvarno stvorenog prostora za unapređivanje modela i značaja sudioničkog upravljanja s druge strane, predstavljaju kvalitetnu osnovu za promišljanje daljnjeg razvoja ovog tipa potpora.
Koje su konceptualne i administrativne prilagodbe aktualnog programa financiranja potrebne radi ostvarivanja dodatnih pomaka u sistemskom osnaživanju kapaciteta civilnog društva za su-upravljanjem u kulturi? Koja su programska usmjerenja i administrativni kriteriji ključni za osiguravanje što kvalitetnijih projektnih prijava? Koja su ograničenja pravnog i institucionalnog okvira koja otežavaju značajnije pomake u ostvarivanju održivih modela sudioničkog upravljanja?

sudjeluju: Luka Rajčić (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava), Anastazija Magaš-Mesić (Ministarstvo kulture), Mira Anić (Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono”, odbor za praćenje ESF-a)
moderatorica: Miljenka Buljević

Kulturni program: Klub Močvara

[OTKAZANO] [19:00 – 20:30 Turbina – turbo tribina i Vrelo zvuka:
Tradicijska glazba Balkana i njen prijem u zapadnom svijetu

Kako je tradicijska glazba Balkana primljena u zapadnom svijetu? Što se može napraviti da se prepozna sva raznolikost glazbe koja dolazi s ovih područja? Kako iskoristiti europske projekte i prezentirati ovdašnju tradicijsku glazbu van regionalnih granica? Odgovore na to pokušat ćemo dobiti na tribini na kojoj će sudjelovati mnogi world music akteri iz Hrvatske, ali i gosti Chris Eckman (SAD/Slovenija, Glitterbeat Records), Balasz Weyer (Mađarska, Hangvető) i Bojan Đorđević (Srbija, Ring Ring Festival)
voditelji: Emir Fulurija, Dunja Bahtijarević

[OTKAZANO] 21:00 Vrelo zvuka i Začarana Močvara: Braća Teofilovići (Srbija)

Blizanci Ratko i Radiša Teofilović jedinstvena su pojava na regionalnoj tradicijskoj glazbenoj sceni, a o njihovoj izvedbi najbolje govore riječi Miljenka Jergovića: ”Braća Teofilović nečemu što pripada mrtvoj i dosadnoj tradiciji daju jedan novi, posve neočekivan i na neki način moderan život. To što oni rade je savršeni netradicionalni tradicionalizam.”

petak, 20. ožujka
Diskurzivni segment – Velika dvorana Pogona Jedinstvo

10:00 – 11:30 Panel: Interkulturalnost kao specifični fokus djelovanja

Interkulturni dijalog kao referentni okvir promišljanja aktivnosti i interkulturalnost kao vrijednosno i operativno polje djelovanja su, uslijed nedovoljnog praktičnog i teorijskog iskustva velike većine organizacija civilnog društva, zanemareni i pojavljuju se kao tema tek u kontekstu nespremnosti na sustavno kvalitetno djelovanje u ovom polju. Potreba za ovim znanjima jasna je tek u kontekstu sve češćih manifestacija netolerancije i ksenofobije, a i onda tek kao niz vještina i znanja koja se primjenjuju kao intervencija u sustave djelovanja u javnom i kulturnom prostoru, u potpunosti neprilagođene razvoju kulture dijaloga i interkulturalne razmjene. Sagledavajući interkulturalnost puno šire od dnevno-političkog manjinskog i migrantskog diskursa, otvara se mogućnost kapacitiranja organizacija civilnog društva za kvalitetniji i konstruktivniji društveni angažman u ovom izuzetno važnom području.
U kojoj mjeri je interkulturalnost prepoznata kao relevantni okvir razvoja kulturnih i socijalnih politika?
Koje su mogućnosti osmišljavanja programa financiranja specifično usmjerena istraživanju i unapređivanju kapaciteta za interkulturalno djelovanje?

sudjeluju: Dea Vidović (Zaklada Kultura nova), Marina Škrabalo (Zaklada Solidarna), Marija Mažić (Reach for Change Croatia)
moderatorica: Mirela Travar

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 14:00 Radionica interkulturnog dijaloga:
Predstavljanje aktivnih inicijativa i grupa – dobrih interkulturnih priča koje osnažuju i povezuju ljude

Afro Badinya kroz zapadnoafričke ritmove i plesove želi donijeti komadić Afrike u Hrvatsku, dijeliti pozitivnu energiju i povezanost s ljudima jer, bez obzira odakle dolazimo, bili bijeli ili crni, u dubini smo svi isti. Ova poruka je sadržana i u imenu inicijative jer “badinya” na jeziku Mandinka znači “obitelj”.

Živi Atelje DK – program Žene ženama organizira brojne aktivnosti osnaživanja žena. Jenda od njih je i iranska Nova Godina Nowruz koju slavimo 21. 03. “Tu smo da zajedno izrazimo dobrodošlicu i osnažimo žene kojima je Hrvatska dom i one kojima će Hrvatska postati dom”, poručuju iz udruge.

ROM HR je osnovan kao lokalna inicijativa u Slavonskom Brodu 2014. godine. Suranjom dva romska aktivista, od 2019. godine nastupaju na Europskoj razini te počinju provoditi partnerske projekte kroz koje u rad uključuju veći broj suradnika. ROM HR ima gospodarsku djelatnost koju planira pretvoriti u društveno poduzeće. Njihov društveni utjecaj kroz društveno poduzeće Roum je prepoznat kod mnogih donatora i već nekoliko godina su kontinuirano financirani za razvoj društvenog poduzeća. ROM HR zalaže se za rodnu i generacijsku ravnopravnost.

Književna senzibilizacija je niz tribina na kojima se već tri godine predstavljaju književna djela koja tematiziraju problematiku migranata i azilanata i to kroz razgovor s književnicima, prevoditeljima, aktivistima, pa i samim tražiteljima azila od kojih doznajemo iz kakvih kultura nam dolaze i što ih je natjeralo da napuste svoj dom, svoj život, svoje djetinjstvo i svoj jezik. Jedan od uspješnijih modela interkulturnog pristupa i senzibilizacije lokalne zajednica pokazala se i Živa knjižnica koja djeluje kao i svaka druga knjižnica; jedina razlika je što su knjige ljudi, koji ne samo da informiraju, već mogu odgovarati na pitanja te ih postavljati i tako i same steći nova znanja. Neposrednim, otvorenim i prijateljskim razgovorom između čitatelja/ica i živih knjiga na inovativni način se mijenjaju dotadašnji stavovi, smanjuju negativne tenzije te jača empatija prema drugima i drugačijima.

AKC Attack – Programi namijenjeni izbjeglicama neformalne su edukacije realizirane na praktičnim i kreativnim radionicama koje korisnicima/ama omogućuju kvalitetno ispunjeno slobodno vrijeme, ali i osamostaljenje nakon stjecanja statusa azilanta/ice. Kreativne radionice provode se u suradnji s udrugom Are You Syrious, u prihvatilištima te prostorima organizacije AKC. Provođenje aktivnosti van prihvatilišta omogućava lakšu integraciju izbjeglica i razbija getoizaciju ovih ranjivih skupina. Osim radionica AKC provodi program u suradnji s udrugom Dijaspora Afrikanaca u Hrvatskoj. Kroz različite aktivnosti u prostoru Medike, cilj nam je bio senzibilizirati javnost o izazovima tražitelja/ca azila s kojima se susreću u novoj sredini, kao i omogućiti im lakšu integraciju kroz kulturne programe. Jedan od njih je i program Drugačija glazba predstavlja glazbeno stvaralaštvo različitih kultura, od kojih neke od njih čine i predstavnici manjina koji žive u Hrvatskoj.

14:00 – 15:00 Interkulturna zakuska

15:00 – 16:30 Radionica umrežavanja:
Predstavljanje zagovaračkog dokumenta projekta “Korak dalje – prema uključivoj kulturi”
Mirela Travar (SU Operacija grad), Iva Zenzerović Šloser (CMS)

Zagovarački dokument “Korak dalje – prema uključivoj kulturi” nastaje kao iskaz potrebe platforme Upgrade za prikazivanjem rada platforme i njenih članica u posljednje četiri godine. Dokumentom želimo prikazati: pregled razvoja, okolnosti i okruženje za rad interkulturnog društveno kulturnog centra te njegova programska nastojanja. Uz navedeno, dokumentom donosimo zagovaračke zahtjeve platforme upućene donositeljima odluka, a koji predstavljaju apstrahirano iskustvo djelovanja platforme od njena osnutka do danas. Na panelu želimo informirati sudionike i sudionice o navedenim segmentima rada i mogućeg razvoja i diskutirati zahtjeve.

Predstavljanje i izložba projekta Fraternity card
Lana Jurman (CMS)

Cilj projekta je potaknuti mlade na raspravu o različitosti, diskriminaciji i percepciji. Zbog toga su fotografi i fotografkinje iz četiri zemlje pripremili fotografije koje govore upravo o tim temama, te vrijednostima kao što su jednakost, solidarnost, pravda i poštovanju. Mladi koji sudjeluju u projektu učili su kako analizirati sliku dešifrirati poruke skrivene u njima, ali i drugim vizualnim materijalima kojima su u suvremenom društvu  svakodnevno bombardirani.
Te poruke zapravo su početak angažmana i mogu postati katalizator istinske osviještenosti te razvijati kritičko mišljenje i imaginaciju, promišljanje ideja, misli i osjećaja, a i povećava zanimanje za temu o kojoj se raspravlja. Najvažnije, to promišljanje o solidarnosti i vrijednostima koje baštini naše društvo ne ostaje samo na njima, već i osoba koja takvu poruku primi, može uzvratiti porukom i iskazati vlastito mišljenje i dojmove. Tako svi sudjelujemo u promjeni svijesti i pokrećemo solidarnost.

Kulturni program: Klub Booksa i park ispred kluba

18:00 – 19:00 Cultural difference: overrated?
— predavanje i razgovor s turskom književnicom i novinarkom Ece Temelkuran

Zašto smo toliko opsjednuti kulturnim razlikama? Što nam diskurs o njima u stvari govori?
Ece Temelkuran objavila je 17 knjiga medju kojima su Planina boli i Kako izgubiti domovinu prevedene na hrvatski. Pisala je o armenskom i kurdskom pitanju u Turskoj. Od 2016. ne živi u Turskoj.

Razgovor vodi Miljenka Buljević.

19:00 – 21:00 Situacije: Živio hip-hop
— performans / predstavljanje hip-hop kulture i njezinih elemenata

Performans je zamišljen tako da se uz DJ-eve koji će s ploča puštati glazbu napravi kratka prezentacija elemenata hip hop kulture. Uz DJ-eve tu će biti i breakdanceri koji će u petnaesto minutnom “sessionu” pokazati svoje najbolje plesne pokrete. Nakon toga slijedi nastup tri MC-ja koji će svaki izvesti po dvije hip hop pjesme. Od samog početka tu će biti i crtač grafita koji će na osb ploči crtati grafit.

 

Simpozij je organiziran u sklopu projekta “Korak dalje – prema uključivoj kulturi” kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 799.440,67 kn, od čega je 679.524,57 kn sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija simpozija sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za promicanje kultura Kulturtreger.

The event is finished.

Hourly Schedule

Četvrtak, 19. ožujka 2020

11:00 - 12:30
Panel: U potrazi za interkulturnim društvenim centrom
sudjeluju: Luka Antić (Okus doma), Cvijeta Biščević (Parkticipacija), Dražen Šimleša (ZMAG), Mirela Travar (SU Operacija grad), Iva Zenzerović Šloser (CMS); moderator: Antun Sevšek
12:30 - 13:00
Izložba: Pokretna lica – interaktivnost materijala
— predstavljanje rezultata trodnevne radionice koja je za cilj imala povezivanje maker/hacker kulture s novim praksama hibridnih umjetnosti.
13:30 - 15:00
Panel: Promišljanje novih okvira financiranja
sudjeluju: Luka Rajčić (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava), Anastazija Magaš-Mesić (Ministarstvo kulture), Mira Anić (Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono”, odbor za praćenje ESF-a); moderatorica: Miljenka Buljević
19:00 - 20:30
Turbina - turbo tribina i Vrelo zvuka: Tradicijska glazba Balkana i njen prijem u zapadnom svijetu
sudjeluju: Chris Eckman (SAD/Slovenija), Balasz Weyer (Mađarska) i Bojan Đorđević (Srbija); voditelji: Emir Fulurija, Dunja Bahtijarević
21:00 - 23:00
Vrelo zvuka i Začarana Močvara: Braća Teofilovići
— koncert

Petak, 20. ožujka 2020.

10:00 - 11:30
Panel: Interkulturalnost kao specifični fokus djelovanja
sudjeluju: Dea Vidović (Zaklada Kultura nova), Marina Škrabalo (Zaklada Solidarna), Marija Mažić (Reach for Change Croatia); moderatorica: Mirela Travar
12:00 - 14:00
Radionica interkulturnog dijaloga: Predstavljanje aktivnih inicijativa i grupa – dobrih interkulturnih priča koje osnažuju i povezuju ljude
sudjeluju: Afro Badinya, Živi atelje DK, ROM HR, Književna senzibilizacija (Ksenija Banović), AKC Attack - Programi namijenjeni izbjeglicama
15:00 - 16:30
Radionica umrežavanja: Predstavljanje zagovaračkog dokumenta projekta “Korak dalje –prema uključivoj kulturi”
predstavljaju: Mirela Travar (SU Operacija grad), Iva Zenzerović Šloser (CMS)
16:30 - 17:00
Predstavljanje i izložba projekta “Fraternity card”
predstavlja: Lana Jurman (CMS)
18:00 - 19:00
Književni razgovor: Ece Temelkuran
19:00 - 21:00
ATTACK u Booksi
hip hop happening / crtanje / repanje uz beatove u parku ispred Bookse

Datum

19. - 20. ožujak 2020.
Expired!

Lokacija

Velika dvorana Jedinstva
Trnjanska struga 34, Zagreb

Lokacija 2

Booksa
Martićeva 14d, Zagreb