Zajedno do društveno-kulturnog centra u Zagrebu!

O nama

Pojedinci i organizacije okupljeni oko ove platforme povezali su se iz različitih potreba, ali pod zajedničkim nazivnikom promišljanja novih tipova održive prostorne infrastrukture i izgradnje novih modela društvenog razvoja. Namjera je uspostaviti neformalnu mrežu organizacija, inicijativa i pojedinaca s ciljem iznalaženja sistemskih rješenja za problem neadekvatne prostorne infrastrukture za djelovanje neovisne kulture i civilnog društva u Zagrebu. Platformu čini, ovisno o pojedinom projektu, desetak organizacija civilnog društva iz različitih sektora djelovanja, poput ljudskih prava, ekologije, dobre ekonomije, odnosno iz područja kulture, umjetnosti i mladih. Koordinator platforme je Savez udruga Operacija grad.

Cilj: Interkulturni društveni centar

Platforma ima za cilj nadograditi dosadašnja nastojanja u tom području konceptualizacijom inovativnih modela, utvrđivanjem recentnih potreba i osiguravanjem uvjeta za uspostavljanje društveno-kulturnog centra kao integralnog modela koji odgovara na potrebe šireg civilnog društva i lokalne zajednice. Ovo je dugoročan proces koji s jedne strane podrazumijeva jačanje lokalnih aktera i same platforme za zagovaranje promjene, a s druge strane omogućuje i ohrabruje kreiranje pozitivnog društvenog i političkog konteksta za realizaciju platforme.

Interkulturni društveni centar za koji se zalažemo bi:

  • djelovao u sinergiji interkulturnog dijaloga, solidarne ekonomije, održivog razvoja, socijalnog poduzetništva, umjetnosti i kulture
  • odgovorio na potrebe šireg civilnog društva i lokalne zajednice
  • funkcionirao na principu sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva

Projekti

Korak dalje: prema uključivoj kulturi

Projekt Korak dalje – Prema uključivoj kulturi nastavak je našeg zalaganja za osnivanje novog, Interkulturnog društvenog centra koji bi radio na modelu civilno-javnog partnerstva. Projektom želimo omogućiti brojnije, raznovrsnije i kvalitetnije dugoročne suradničke programe koji će uključivati veći broj korisnika i odvijati se u dijelovima grada u kojima je detektiran izražen nedostatak kvalitetnih kulturnih sadržaja.

Zagreb: otvoreni grad?

Ovom kampanjom propitivali smo granice grada i zagovarali otvaranje Interkulturnog društvenog centra koji će odgovoriti na aktualne društveno-kulturne izazove Zagreba.

Konferencija: Otvoreni grad

Kroz brojne panele, diskusije, predavanja, kulturne programe i radionice razgovarali smo o novom institucionalnom modelu društveno-kulturnih centara.

Aktivnosti

Osnovu aktivnosti platforme čini zalaganje za razvoj i otvaranje Interkulturnog društvenog centra u Zagrebu koji će odgovoriti na potrebe šireg civilnog društva i lokalne zajednice, ali i na aktualne društvene i kulturne izazove s kojima se suočava grad Zagreb. Model koji želimo uspostaviti temeljio bi se na principu sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva, a vidimo ga kao mogućnost stvaranja dinamičnog mjesta dijaloga i tolerancije, solidarnosti, kreativnosti, cjeloživotnog obrazovanja i osnaživanja građana za aktivno sudjelovanje u društvu.

Uvjete za otvaranje Interkulturnog društvenog centra stvaramo kroz:

z
ZAGOVARANJE

Sustavne zagovaračke aktivnosti s ciljem uspostave centra.

U
ISTRAŽIVANJE

Kontinuirano istraživanje potreba uključenih aktera i zajednica u kojima oni djeluju.

MAPIRANJE

Mapiranje i ispitivanje potencijala podiskorištenih gradskih prostornih i institucionalnih resursa.

h
POLICY

Izrada zagovaračkih dokumenata i policy prijedloga.

KAMPANJE

Organizacija javnih događanja i provođenje kampanje za osvješćivanje osnovnih vrijednosti platforme.

KULTURNA DOGAĐANJA

Organizacija i provođenje umjetničkih i kulturnih projekata.

Članice

U trenutnim aktivnostima platforme Upgrade sudjeluju:

Savez udruga Operacija Grad
Baruna Trenka 11
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 1 78 98 732
operacijagrad@gmail.com

Savez udruga Operacija grad je platforma koja okuplja organizacije nezavisne kulture i mladih te javnim zagovaranjem i promjenom institucionalnog i socio-kulturnog okvira radi na poboljšanju uvjeta djelovanja u polju nezavisne kulture i mladih. Nastao je iz inicijative organizacija koje još početkom 2005. godine zajednički pokrenule javnu raspravu i zagovaračku kampanju za unapređenje položaja nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu. Savez danas okuplja 29 organizacija koje kroz umrežavanje i zajedničko javno djelovanje organiziranje kulturnih programa i manifestacija, javne rasprave, edukacijske i istraživačke programe – potiču razvoj nezavisne kulture i samoorganizirano djelovanje mladih. Suosnivač je javne ustavne POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade s Gradom Zagrebom, s kojim aktivno su-upravlja kulturnom infrastrukturom Centra. 

 

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
Martićeva 14d
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. + 385 1 4616 124
info@booksa.hr

Udruga za promicanje kultura “Kulturtreger” osnovana je s ciljem promocije i popularizacije književnosti i drugih oblika suvremene urbane kulture i kulture mladih. Jedan od najvećih i najprepoznatljivijih programa udruge je klub Booksa koji od 2004. godine predstavlja inovativni model kulturne infrastrukture. Kulturtreger kroz svoje kulturne i edukativne programe razvija kritičku kulturu i potiče na društvenu odgovornost i angažman, kreira prostor za sudjelovanje i interakciju te uključuje lokalnu zajednicu u kulturnu razmjenu.

Multimedijalni institut - MI2
Preradovićeva 18
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. + 385 1 4856400
mi2@mi2.hr

Multimedijalni institut (MI2) je neprofitna organizacija koja djeluje na sjecištima kulture, umjetnosti, tehnologije i aktivizma. Aktivnosti Multimedijalnog instituta su vidljive u javnosti prije svega kroz rad nezavisnog kulturnog i društvenog centra MaMa osnovanog 2000. godine sa svrhom promicanja inovativnih kulturnih praksi i kritičkih društvenih pozicija. Kao društveni centar MaMa je stalno okupljalište raznih inicijativa i udruga koje promoviraju manjinske identitete [ekološke, LBGT, etničke, feminističke i ine] i/lili kritički propituju ustaljene društvene norme. Kao otvoreni i nekomercijalni prostor u samom centru grada MaMa je mjesto koje promiče socijalizaciju, posebice mladih i promovira kulturu koja zagovara raznolikost.

Udruženje za razvoj kulture 'URK'
Trnjanski nasip bb
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. + 385 1 16159668
mochvara@urk.hr

Udruženje za razvoj kulture “URK” je udruga osnovana 1995. godine s misijom promicanja alternativne kulture i kulture mladih. Jedan od najvažnijih projekata URK-a je vođenje kluba Močvara koji od 1999. godine provodi različite kulturne programe (koncerti, izložbe, kazališne predstave, filmske projekcije, književne večeri, tribine,…). Povezivanjem glazbenih i drugih umjetničkih izraza sa širom scenom društvenih pokreta projekt Močvare omogućuje artikulaciju potrebe za umreženjem alternativnih aktera i postaje integrativnom točkom nezavisne kulturne scene.

 

Autonomni kulturni centar - AKC
Pierottijeva 11
10 000 Zagreb, Hrvatska
akc.attack@gmail.com

Autonomni kulturni centar (AKC) je udruga građana/ki koja djeluje u području izvaninstitucionalne kulture i mladih. Udruga djeluje po “uradi sam” principima, stvara kulturnu, političku i ekonomsku alternativu te njeguje aktivistički pristup i osigurava javni prostor za stvaranje i djelovanje. AKC od 1997. godine pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni organizacijom samostalnih i partnerskih projekata koji se realiziraju na razini cijele Hrvatske i inozemstva u formi umjetničkih festivala, alternativnih koncertnih događanja, filmske i kazališne produkcije, galerijskog programa, knjižnice te besplatnih edukativnih sadržaja. Od 2009., AKC upravlja društveno-kulturnim centrom AKC Medika, aktivnim u području civilnog društva, subverzivne umjetnosti i aktivizma.

Centar za mirovne studije
Selska cesta 112a
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 482 00 94
cms@cms.hr

Centar za mirovne studije (CMS) je nevladina, neprofitna organizacija koja od 1996. godine promiče nenasilje, ljudska prava i društvenu promjenu povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam. Organizacija je u sklopu platforme usredotočena na povezivanje resursa zajednica u programima izgradnje mira te donosi veliko iskustvo bavljenja temom migranata i azilanata, naročito kroz aktivnosti u naselju Dugave vezane za interkulturni dijalog lokalnog stanovništva i izbjeglica.

WHW / Što, kako i za koga
Što, kako i za koga/WHW
Ribnjak 16
10 000 Zagreb
Hrvatska
tel: +38599 77 94 013
mail: whw@whw.hr

Misija udruge je otvaranje rasprave o relevantnim društvenim pitanjima kroz
umjetnost, teoriju i medije, te podrška novoj umjetničkoj produkciji kroz
osmišljavanje modela suradnje i razmjene znanja i iskustava među kulturnim
institucijama iz različitih područja. Udruga djeluje na području izvaninstitucionalne
kulture.

Zelena mreža aktivističkih grupa
Vukomerić 23/3
10418 Dubranec, Hrvatska
Tel. +385 1 6267 223
info@zmag.hr

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga osnovana 2002. godine u Novoj Gorici, koja okuplja organske vrtlare i proizvođače hrane, praktičare održivih tehnologija i graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih ekonomskih modela i participativnih oblika organiziranja. ZMAG se bavi promocijom, edukacijom i primjenom permakulturne etike radi uspostavljanja temelja za održivost koja obuhvaća socijalnu, ekološku i ekonomsku razinu. 

Kontejner - Biro suvremene umjetničke prakse
Gundulićeva 35
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. + 385 1 5806255
kontejner@kontejner.org

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse od 2002. godine bavi se kustoskim radom, produkcijom umjetničkih radova, organizacijom umjetničkih festivala, edukacijom i teorijom. U središtu njihova interesa nalazi se progresivna suvremena umjetnost koja istražuje ulogu i značenje znanosti, tehnologije i tijela u društvu, a usmjerena je na relevantne fenomene današnjice, s posebnim fokusom na provokativne, fascinantne i intrigantne teme i pojave.

 

zelena akcija

Frankopanska 1,
10000 Zagreb, HR

za@zelena-akcija.hr
01/4813096

-

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.

KURZIV - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Baruna Trenka 11,
10000 Zagreb, HR

info@kulturpunkt.hr

-

. KURZIV je platforma koja intervenira u hrvatski medijski prostor prateći nezavisnu i suvremenu umjetničku i kulturnu produkciju, aktivističke prakse građanskih inicijativa, ali i šire polje kulture, svakodnevnog života, politike, društva i sl.

Portal Kulturpunkt.hr centralni je projekt udruge KURZIV - Platforme za pitanja kulture, medija i društva

SLOBODNE VEZE
slobodne.veze@gmail.com

-

Slobodne veze/Loose associations, contemporary art practices is a self- regulated artists’, curators’ and cultural workers’ initiative.

 

Donatori

Aktivnosti platforme Upgrade podržavaju ili su podržavali: