UNESCO-va publikacija o interkulturnom dijalogu

UNESCO-va publikacija o interkulturnom dijalogu

U kontekstu kontinuirano tinjajućih globalnih kriza, rasta nejednakosti, populizama, ksenofobije, ekstremizma i posljedičnim migracijama sve je veća potreba za inovativnim pristupima u rješavanju „kulturnih razlika“ kroz društvena i kulturna znanja koja posjedujemo....
Prostor uključivanja, prostor sigurnosti

Prostor uključivanja, prostor sigurnosti

Konferencija platforme Upgrade tematizirala je ključna pitanja vezana za pokretanje Interkulturnog društvenog centra kao važne poluge integracije u Zagrebu. Piše: Ana Vučić Već dugo aktualna tema integracije izbjeglica ponovno je dodatno rasplamsana posljedicama rata...
Za interkulturni grad

Za interkulturni grad

Ususret konferenciji Platforme Upgrade, o odjecima represivnih migracijskih režima u zagrebačkoj svakodnevici razgovaramo s Igorom Petričevićem. Razgovarao: Matko Vlahović U vrijeme kada su migracijske politike na nacionalnim razinama obilježene ksenofobijom, uloga...