Prostor uključivanja, prostor sigurnosti

Prostor uključivanja, prostor sigurnosti

Konferencija platforme Upgrade tematizirala je ključna pitanja vezana za pokretanje Interkulturnog društvenog centra kao važne poluge integracije u Zagrebu. Piše: Ana Vučić Već dugo aktualna tema integracije izbjeglica ponovno je dodatno rasplamsana posljedicama rata...
Za interkulturni grad

Za interkulturni grad

Ususret konferenciji Platforme Upgrade, o odjecima represivnih migracijskih režima u zagrebačkoj svakodnevici razgovaramo s Igorom Petričevićem. Razgovarao: Matko Vlahović U vrijeme kada su migracijske politike na nacionalnim razinama obilježene ksenofobijom, uloga...