Kako grad i njegovi građani zajednički mogu razvijati i ponuditi inovativne modele rješavanja problema zajednice i njihove neminovne promjene? Kako zajedno možemo doprinijeti razvoju Zagreba kao otvorenoga i uključivog grada za sve njegove sadašnje i buduće građane?

Platforma Upgrade ove je godine izdala dvojezičnu, hrvatsko-englesku, informacijsku knjižicu  “Za interkulturni društveni centar u Zagrebu” kroz koju se daje kratak pregled važnih informacija platformi Upgrade i njenom dosadašnjem djelovanju te se odgovara na pitanja što je interkulturalnost, civilno-javno partnerstvo i interkulturni društveni centar za koji platforma Upgrade zagovara. 

Pozivamo sve zainteresirane za rad platforme Upgrade i interkulturni društveni centar da pročitaju informacijsku knjižicu  “Za interkulturni društveni centar u Zagrebu” koju smo pripremili!