Ispitivanje potreba organizacija za Interkulturnim društvenim centrom

19. kolovoza 2019
pitivanje potreba organizacija za Interkulturnim društvenim centrom

Korak dalje: prema uključivoj kulturi

Projekt je nastavak zalaganja organizacija civilnog društva u okviru platforme Upgrade za uspostavljanje novog društveno-kulturnog centra koji će služiti brojnim i raznolikim potrebama građana i odgovoriti na aktualne društveno-kulturne izazove s kojima se Zagreb suočava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 799.440,67 kn, od čega je 679.524,57 kn sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

=

U siječnju i veljači 2019. provedene su tri fokus grupe čiji je cilj bio ispitivanje potreba organizacija za Interkulturnim društvenim centrom (IDC). Fokus grupe održane su u sklopu projekta Korak dalje – prema uključivoj kulturi, a prisustvovale su im organizacije partnerice na projektu te druge organizacije, grupe i pojedinci aktivni u kulturnim aktivnostima, zainteresirani za razvoj ideje o uspostavljanju novog društveno-kulturnog centra koji će služiti njihovim brojnim i raznolikim potrebama.

Fokus grupe su održane:
• 18. veljače 2019, u klubu Booksa
• 25. veljače 2019. u klubu MaMa
• 28. veljače 2019. u Showroomu Galerije Nova

Cilj fokus grupa bio je ispitati aktualne potrebe za Interkulturnim društvenim centrom, osvrnuti se na dosadašnja postignuća, mapirati trenutne aktivnosti organizacija, resursa i potreba te generirati nove prijedloge za rad na uspostavljanju Interkultrnog društvenog centra u Zagrebu.

Osim navedenih tema, kroz fokus grupe mapirani su i drugi ciljevi:

  • snažnije povezati postojeće i uključiti nove aktere (organizacije, inicijative, pojedince) koji kroz nezavisnu kulturnu produkciju i društveni rad doprinose aktivnostima interkulturnog sadržaja,
  • artikulirati dosadašnja dobra i loša iskustava prisutnih u radu na interkulturnim aktivnostima, prikupiti informacije o trenutnoj provedbi aktivnosti te
  • ispitati kako sudionici vide IDC, definirati što je potrebno za unaprjeđenje rada.

Kroz rad s fokus grupama pokazalo se kako su njihove sudionice i sudionici upoznati i prepoznaju dosadašnje provedene aktivnosti za uspostavu Interkulturnog društvenog centra. Percepcija provedenih aktivnosti je pozitivna, a najprepoznatljivija aktivnost je konferencija Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru održana od 13. – 15. listopada 2016. u staroj vojnoj bolnici u Vlaškoj ulici.

Uključene inicijative vide važnost pripadanja i oslanjanja na dugoročniji zajednički rad i rad šire platforme Upgrade jer im ono omogućava kontinuitet u radu. Organizacije provode niz aktivnosti koje eksplicitno uključuju osobe različitih kultura i zainteresirane su razvijati i provoditi više srodnih aktivnosti koje počivaju na razmjeni i doprinose dvosmjernom procesu dijaloga kako za dobrobit opće populacije, tako i osoba koje dolaze drugih kultura, a s istovjetnom ciljem izgradnje otvorenog i uključivog društva.

Da bi se IDC dalje razvijao ključnim polugama smatraju iznalaženje zajedničkog prostora za aktivnosti, definiranje i dijeljenje vrijednosti i načela zajedničkog rada, razvoj koordinacije aktivnosti (informiranje, povezivanje), kao i daljnji razvoj zajedničkih programa i aktivnosti. Produkcijske aktivnosti organizacija u kulturi, razvoj modela upravljanja i zagovaranja Interkulturnog društvenog centra nastavlja u 2019. i 2020. kroz projekt Korak dalje – prema uključivoj kulturi.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 799.440,67 kn, od čega 679.524,57 kn sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za promicanje kultura Kulturtreger.

Pročitajte i…

Poezija na živo – Dorta Jagić

Poezija na živo – Dorta Jagić

Pjesnikinja Dorta Jagić i voditelj Ivan Šamija razmjenjivali su iskustava pisanja i čitanja poezije te pjesničkog rada u aktualnom društvenom kontekstu.

Tereti – fiktivni solo cirkus

Tereti – fiktivni solo cirkus

U sklopu programa Situacije na Trešnjevačkom placu održan je performans Cirk POZORa – fiktivnog solo cirkusa pod nazivom “Tereti (pokretna teretna instalacija)”.