Vijesti

Zamišljamo Zagreb u budućnosti

Jan Jafo: Riya Min

Jan Jafo: Riya Min

Platforma Upgrade srdačno Vas poziva na izložbu „Riya Min“, mladog umjetnika Jana Jafe koju Platforma Upgrade postavlja u suradnji s Pogonom – zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade od 22. do 26.11.Ulaz na izložbu je moguć od 22.11. 19:30, službeno otvorenje...

Potrebe u kulturi i pristupu kulturnim sadržajima

Potrebe u kulturi i pristupu kulturnim sadržajima

Od samog svog početka Operacija grad osnovana je s idejom zagovaranja prostora za nezavisnu kulturu i mlade, što je rezultiralo osnivanjem Pogona kao centra za nezavisnu kulturu i mlade. Iako je glavni fokus ostao na prostorima za nezavisnu kulturu, mladi, kao važni...

UNESCO-va publikacija o interkulturnom dijalogu

UNESCO-va publikacija o interkulturnom dijalogu

U kontekstu kontinuirano tinjajućih globalnih kriza, rasta nejednakosti, populizama, ksenofobije, ekstremizma i posljedičnim migracijama sve je veća potreba za inovativnim pristupima u rješavanju „kulturnih razlika“ kroz društvena i kulturna znanja koja posjedujemo....

Prostor uključivanja, prostor sigurnosti

Prostor uključivanja, prostor sigurnosti

Konferencija platforme Upgrade tematizirala je ključna pitanja vezana za pokretanje Interkulturnog društvenog centra kao važne poluge integracije u Zagrebu. Piše: Ana Vučić Već dugo aktualna tema integracije izbjeglica ponovno je dodatno rasplamsana posljedicama rata...

Za interkulturni grad

Za interkulturni grad

Ususret konferenciji Platforme Upgrade, o odjecima represivnih migracijskih režima u zagrebačkoj svakodnevici razgovaramo s Igorom Petričevićem. Razgovarao: Matko Vlahović U vrijeme kada su migracijske politike na nacionalnim razinama obilježene ksenofobijom, uloga...