Vijesti

Zamišljamo Zagreb u budućnosti

Poticati empatiju koja vodi solidarnosti

Poticati empatiju koja vodi solidarnosti

Na simpoziju “Iskustva društveno-kulturne suradnje i povezivanja” koji je Savez udruga Operacija grad / Platforma Upgrade organizirala u sklopu Clubture Foruma, gostovao je Martin Mikhail, jedan od osnivača društvenog centra RISC iz Readinga.

Arapska večer: plesno i gastronomsko druženje

Arapska večer: plesno i gastronomsko druženje

Nakon što je u ožujku programom Drugačija glazba započela javna kampanja projekta Korak dalje – prema uključivoj kulturi, nakon ljetne stanke vratili smo se u Attack, ovog puta s plesnim i gastronomskim druženjem pod nazivom “Arabian Night”.