Od samog svog početka Operacija grad osnovana je s idejom zagovaranja prostora za nezavisnu kulturu i mlade, što je rezultiralo osnivanjem Pogona kao centra za nezavisnu kulturu i mlade. Iako je glavni fokus ostao na prostorima za nezavisnu kulturu, mladi, kao važni kreatori i konzumenti nezavisne kulture, ostali su važan faktor u radu Operacije grad. No, s vremena na vrijeme, pogotovo kako se generacije na nezavisnokulturnoj sceni izmjenjuju te i sam grad i cijeli svijet mijenjaju, potrebno je strukturirano pričati s mladima o tome što žele i trebaju, što im nedostaje, da mogu istinski uživati u tome što im kultura nudi. Takav kontinuirani dijalog važan je kako bi organizacija uvijek mogla zagovarati ono što je mladima potrebno i balansirani pristup razvoju kulture koji ne zapostavlja potrebe niti jedne skupine koja živi u našoj zajednici. To je posebno važno i otkad je Operacija grad počela raditi na Platformi Upgrade, inicijativi za osnivanje interkulturnog društvenog centra kao prostora za kulturu i integraciju. Zbog toga je Operaciji grad bilo važno posebno pričati i s mladim osobama koje dolaze iz često marginaliziranih skupina, čije se sudjelovanje često ne uzima u obzir, a njihova ekskluzija ne percipira. Na ovaj način se željelo ispitati kako u zagovaranju tražiti rješenja koja nisu samo inkluzivna za većinu, već za sve, u pravom smislu interkulturalnosti.

Rezultat tog promišljanja je izvještaj, u kojem Operacija grad dijeli sa svima što su mlade osobe rekle u ovom dvomjesečnom dijalogu, koje su njihove potrebe u kulturi, što im ograničava pristup kulturnim sadržajima i kako vide ulogu društveno-kulturnih centara, kao fokalne točke zagovaračkih napora Operacije grad.

Preuzimanje izvještaja: https://operacijagrad.net/system/publication/document/13/izvještaj_mladi_2022.pdf