Na ovogodišnjem Clubture Forumu, godišnjem susretu organizacija nezavisne kulture, u četvrtak, 10. listopada 2019. održan je simpozij Iskustva društveno-kulturne suradnje i povezivanja na kojem su predstavljeni inozemni primjeri društveno-kulturnih centara i različitih modela njihovog upravljanja. Ta se tema nadovezuje na zagovarački rad platforme Upgrade koja se posljednje tri godine zalaže za uspostavljanje Interkulturnog društvenog centra u Zagrebu.

foto: Nina Klarić

Suradnju u platformi i zajednički rad aktera iz različitih područja djelovanja – kulture, solidarne ekonomije, ljudskih prava, zaštite okoliša i sl. – predstavila je Iva Zenzerović iz Centra za mirovne studije. Podijelila je iskustva Platforme u dosadašnjim zalagačkim aktivnostima, prvenstveno vezanim uz kampanju za osnivanje Interkulturnog društvenog centra (IDC) u staroj vojnoj bolnici u zagrebačkoj Vlaškoj ulici. S obzirom da je prostor u međuvremenu dobio drugu prenamjenu, platforma je započela projekt Korak dalje: prema uključivoj kulturi kroz koji se nastavljaju ranija nastojanja i osnažuju članice za participativno upravljanje budućim Centrom.

foto: Nina Klarić

U tome im svakako mogu pomoći iskustva inozemnih gostiju, koji već niz godina sudjeluju u vođenju društveno kulturnih centara. Reading International Solidarity Centre (RISC) iz Readinga (UK) predstavio je Martin Mikhail koji je opisao kako izgleda suživot fare-trade trgovine, knjižare, veganskog restorana i prostora za sastanke. Centralnu aktivnost RISC-a ipak predstavljaju edukacijski programi u kojem njihov tim radi s učiteljima i školama na promicanju “globalnog građanstva” u nastavnom planu i programu. To je etos obrazovanja ugrađen u kurikulum, a podržava razvoj vještina koje djeci i mladima omogućuju da sudjeluju u njihovim zajednicama, da kritički razmišljaju, da osporavaju diskriminaciju i stereotipiziranje i da sva ljudska bića vrednuju kao jednaka.

Održivi razvoj i sigurnost opskrbe hranom uvijek su bili jedna od glavnih tema rada RISC-a, pa su tako već 2002. godine na krovu zgrade zasadili društveni vrt. Zamišljen kao obrazovni alat koji koristi permakulturne principe, vrt je postao oaza u središtu Readinga, pokazni primjer kako vrt može podržati održiviji način života i pružiti praktično rješenje za problem globalnih klimatskih promjena. Održivost same zgrade još od 1995. osigurava vlasnički model – kupnju zgrade omogućio je zajam koji su dobili od nizozemske etičke banke Mercury (danas Triodos).

foto: Nina Klarić

Stéphanie Lucien – Brun predstavila je Locaux Motiv iz Lyona (FR), točnije kvarta Guillotière koji je središnja točka djelovanja centra. Od svog nastanka 2010. godine Locaux Motiv predstavlja prostor izražavanja i realizacije posvećen okrugu i njegovim stanovnicima. Projekt je izrastao iz zajedničkog cilja stvaranja kvalitetnijeg života: kroz razvoj aktivnog građanstva, stvaranje sinergije između različitih organizacija, inicijativa i stanovnika/ca, bez obzira na njihovo podrijetlo, socijalnu pozadinu ili mišljenje. Cilj je predložiti alternativu postojećem stanju, eksperimentiranjem s oblicima lokalne uprave te stvaranjem prostora za kritičku razmjenu i propitivanje društva.

foto: Nina Klarić

Kroz razgovor s inozemnim gostima mogla su se čuti važna iskustva u upravljanju višenamjenskim prostorima koji obuhvaćaju široki spektar aktivnosti i u svoj rad uključuju brojne korisničke skupine. Njihova iskustva pružaju i koristan okvir za valorizaciju rada lokalnih inicijativa i njihovih napora u stvaranju sličnih prostora, zamišljenih kao mjesta sinergije kulture, suradnje, održivog razvoja, solidarnosti i uključivosti.

foto: Nina Klarić