U kontekstu kontinuirano tinjajućih globalnih kriza, rasta nejednakosti, populizama, ksenofobije, ekstremizma i posljedičnim migracijama sve je veća potreba za inovativnim pristupima u rješavanju „kulturnih razlika“ kroz društvena i kulturna znanja koja posjedujemo.

Publikacija UNESCO-a pod nazivom „Measuring Intercultural Dialogue: A conceptual and technical framework“ uvodi nas u pitanja o interkulturnom dijalogu, poticajnom okruženju za ostvarenje interkulturnog dijaloga te mjerilima i okvirima za interkulturni dijalog.

Pošto je interkulturni dijalog bitna tema kojom se bavimo u sklopu platforme Upgrade s vama dijelimo link na ovu zanimljivu i poučnu publikaciju.